( profil | ponuka |   kontakt | cennik | domov
 
menu
apropo@nextra.sk

 

Optimalizované pre
Internet Explorer
4.0+Promat
je technicky orientovaná firma, ktorá sa zaoberá pasívnou požiarnou bezpečnosťou stavieb. Firma vyvinula špeciálne protipožiarne systémy s úradne odskúšanými konštrukciami, ktoré splňajú požiadavky príslušných noriem zo všetkých oblastí stavebníctva.
Hlavným produktom sú protipožiarne dosky PROMATECT®. Sú to nehorľavé kalciumsilikátové veľkorozmerové dosky, vyrobené bez azbestu.
Firma je súčasťou spoločnosti Promat International, patriacej do holdingu Etex Group s viac neľ 100 spoločnosťami v 40-tich krajinách a s 22.000 zamestnancami.


Pyrobatys s.r.o.
je popredným slovenským výrobcom protipožiarnych uzáverov s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami. Výrobný program ponúka možnosť výberu oceľových, hliníkových, drevených, protipožiarnych a nepožiarnych stien, dverí a okien. Ponúkame ich v rôznych rozmeroch, povrchových úpravách,plné a presklené. Protipožiarne uzávery sú atestované akreditovanými skúšobňami FIRES s. r. o. Slovensko a PAVÚS Česko širokú škálu protipožiarnych uzáverov dopĺňajú bezpečnostné a vzduchovonepriezvučné dvere. Produkty firmy splnaju certifikáciu podľa medzinárodnej normy ISO 9001.


FIRES s.r.o
Batizovce je inštitúciou zaoberajúcou sa certifikáciou, skúškami, technickým osvedčovaním a inšpekciami systémov kvality výroby stavebných výrobkov. Činnosti vykonáva na základe autorizácie Ministerstva výstavby a verejných prác SR podža zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.


Ďalej spolupracujeme s týmito partnerskými firmami:
- STÖBICH
- PREGNA Košice
- CHEMOLAK Smolenice
- EKOPOS Bratislava
- VKV Opava
- Dunamenti  Göd
- HASIL Bratislava
- APOLLOPROJEKT Bratislava
- MANDÍK s.r.o
- DUALCOM Košice
- SE SLOVAKIA FIRE PROTECTION Bratislava