ponuka | partneri | kontakt | cennik | domov
logo
 
profil
apropo@nextra.sk

Optimalizované pre
Internet Explorer
4.0+Firma APROPO s.r.o vznikla v roku 1991 ako nástupnícka spoločnosť vtedajších Komunálnych služieb Trnava. Od svojho založenia až po sučasnosť má naša spoločnosť 7 stálych zamestnancov, mnoho externých spolupracovníkov a partnerských firiem. Svojími skúsenosťami z realizácie projektov protipožiarnej ochrany ako aj odborným zázemím spoločnosti sme považovaní za jedného z lídrov v tomto odbore na Slovensku. Firma je členom medzinárodného združenia Achiles,a členom APPO.

 


V súčasnosti tvoria nosný program spoločnosti :
  • - protipožiarna ochrana stavebných a oceľových     konštrukcií,
  • - protipožiarna ochrana káblových rozvodov,
  • - protipožiarna ochrana vzduchotechniky,vrátane   požiarnych klapiek

Na žiadosť zákazníka dokážeme v rámci spolupráce s našími partnerskými firmami  zabezpečiť    komplexnú dodávku produktov a služieb v rámci nasledovných činností :

  • - dodávky a montáž požiarnych uzáverov,
  • - dodávky a montáž elektrickej protipožiarnej       signalizácie,vrátane aerosolu Fire Jack
  • - zabezpečíme projektovú dokumentáciu               špecialistami protipožiarnej ochrany
  • - vykonávame kontrolu požiarnych uzáverov v       zmysle vyhlášky č. 478/2008
  • - kontrola funkčnosti požiarnotechnických             zariadení v zmysle vyhlášky č.121/2002 §14;2g
  • - vykonávanie zmluvných servisných prehliadok

Okrem svojej hlavnej činnosti vykonávame všetky práce, ktoré s ňou súvisia (ochrana technických zariadení, čistiace práce, montáž a demontáž pomocných zariadení, meranie hrúbky náteru prístrojom POSITECTOR 6000 s presnosťou 0,002 mm). V záujme kontroly kvality našej práce umožňujeme odberateľovi v ktorúkoľvek hodinu odber vzorky materiálu z aplikovanej nástrekovej hmoty a zabezpečené vzorky sú odovzdané na rozbor Požiarno-technickému a expertíznemu ústavu v Bratislave.  ©Copyright 2000  
- -